Metsästysseura Paukarlahden Jousi ry on perinteikäs metsästysseura jonka perustamisvuosi on 1960. Metsästysalueita on hirvenmetsästykseen 3200

hehtaaria ja pienriistan metsästykseen 2600 hehtaaria. Metsästysalueet

sijatsevat Leppävirran kunnassa Paukarlahden kylän lähiympäristössä.

Kylän sivut www.paukarlahti.fi

 

 

 

 

 

Paukarlahden Jousi

Tietoa meistä

Metsästysseura Paukarlahden Jousi ry tarjoaa jäsenilleen ja heidän perheilleen mahdollisuuden harjoittaa ampuma- ja kilpailutoimintaa sekä riistanhoitoa ja metsästystä. Yhdistyksen toiminnan tavoitteena on tarjota edellytykset monimuotoisen ja elinvoimaisen riistakannan säilymiseen ja muodostumiseen, ylläpitää suomalaista eräperinnettä ja sen tapoja sekä tarjota jäsenilleen, erityisesti nuorille, mahdollisuus itsensä kehittämiseen ja uusien elämysten kokemiseen.

 

Tavoitteistaan ja toiminnastaan yhdistys kertoo toimimalla avoimessa vuorovaikutuksessa maanomistajien, kyläläisten ja metsästäjäorganisaatioiden kanssa sekä tiedottamalla toiminnastaan aktiivisesti.
 

Perustamiskokoukseen 9.5.1960 kutsuttiin 18 riistamiestä kylältä ja kaksi muualta.
Perustajina paikalla olivat seuraavat kyläläiset:

Juho Hyvärinen                 Veikko Koponen                 Matti Hyvärinen          Aarne Konttinen
Toivo Laukkanen              Arvi Jurvanen                      Einari Kuokkanen       Tauno Hämäläinen
Eino Vänttinen                  Leo Martikainen                  Pauli Pelkonen           Veikko Miettinen
Martti Kervola                   Aarne Kervola                     Erkki Luostarinen

sekä muualta olivat riistapäällikkö O. Raetpalo ja sihteerinä O. Kumlin.

Tällä hetkellä jäsenistöä on noin sata henkilöä.

Majan vuokraus

Metsästysseura Paukarlahden Jousi vuokraa Ällänpellon metsästysmajaa ja savusaunaa. Soutuvene on myös vapaasti käytettävissä.
Tontilla sijaitsevat metsästysmaja, savusauna, laavu ja hirviliiteri. Maja soveltuu hienosti pitopaikaksi perhejuhliin tai työporukoille ajanviettoon. Majassa on kattava varustus astioineen ja soveltuu hyvin noin 20 henkilölle.
Savusaunaan sopii saunomaan kerrallaan 15 henkilöä.

 

Majan sekä savusaunan varaustilannetta ja vuokraushintaa voit tiedustella majaisännältä:
 

Timo Laakkonen puh. 040 555 9821

gallery/maja1
gallery/savusauna02-1280
gallery/metsastysmaja

Jäsenasiat

Seuran toiminta ja seuraan liittyminen
Johtokunta seuralle valitaan vuosittain vuosikokouksessa. Vuosikokous pidetää tammi-helmikuun aikana.
Kesäkokous on kesä-elokuussa. Hakemukset seuraan liittymisestä toimitetaan vuosikokoukseen käsiteltäväksi.
Seuraan liittymismaksu on 400 €. Hirviporukkaan liittymisestä peritään uusilta jäseniltä lisäksi 200 € hirviliiterimaksu/jäsen.  
Jäsenvuosimaksu vuonna 2019 on 60 €/jäsen.  

Talkoot

Talkootoiminta on viime vuosina ollut runsasta jahtimajan, savusaunan, hirviliiterin ja laavun rakentamisesta johtuen.

Talkoot ovat tiistaisin ja torstaisin klo 18.00 alkaen yleensä Ällänpellossa ja niistä tiedotetaan tekstarilla tai whatsupilla.

Talkoovastaavana toimii ansiokkaasti Jukka Laitinen.

gallery/savusauna-1280
gallery/puupino-1280
gallery/hirviliiteri-1280
gallery/paukarlahdenjousi-logo-x2

Hirviporukka

Hirviporukkaamme kuuluu noin 15 henkilöä ja porukan johtajana toimii Jouni Pohjolainen. Hirven jahtimaat sijatsevat Paukarlahden kylän läheisyydessä vitostien kahtapuolta. Viime vuosina talkootyötä on ollut paljon hirviliiterin rakentamisessa ja se saatiin käyttöön jahtikaudella 2017. Hirvilupia jahtikaudella 2019 on viisi lupaa.

 

gallery/metsastysmaja
gallery/sarvet
gallery/huilijousi-640

 Pienriista ja riistanhoito

Pienriistalle metsästymaita on noin 2600 hehtaaria.
Metsästyskauden 2019 syksylle on koppelo rauhoitettu. Kanalintujen metsästyskiintiöt ovat yksi metso ja kolme teertä per jäsen.

Vieraslupia jahtikaudelle on 2 vierasta per jäsen enintään viisi kertaa.
Vieraslupia myyvät Jani Kolari ja Seppo Hiltunen hintaan 5 euroa per vieras per jahtipäivä. Saaliskiintiö vieraille menee isännän kiintiöstä.
 

Riistanhoitotyötä tekevät seuran jäsenet mm. pyytämämällä pienpetoja, supia ja minkkiä pääasiassa. Pienpetopyynti on maksutonta vierailijoille, mutta isännän on oltava mukana pyynnissä. Hirville ja kauriille on keväisin viety nuolukiviä eri puolille metsästysaluetta. Myös joitakin riistapeltoja on perustettu sekä kaadettu haapoja jänisten talvesta selviytymiseen.
Viime vuosina on alueelle saatu Ilveksen pyyntilupia yhdestä kahteen kannan hallintaan.

gallery/mokki
gallery/makkara-480
gallery/hanhet

Yhteystiedot

 

Paukarlahden Jousi ry
 

Puheenjohtaja Jani Kolari puh. +358 44 567 2574
Sihteeri Jukka Laitinen puh. 040 556 7590
Hirviporukan johtaja Jouni Pohjolainen puh. 044 983 5402

Majan ja savusaunan vuokraus Timo Laakkonen puh. 040 555 9821
 

Paukarlahden Jousi ry
Salmelantie 24 b

71460 LEPPÄVIRTA

 

www.000webhost.com